feb 24 2016

2 % Z DANÍ rok 2016 – INFORMÁCIE

2 percenta_ Tabita (2)

           Aj v tomto roku sa uchádzame o vaše dve percentá z daní, ktoré chceme následne efektívne a zmysluplne využiť na verejnoprospešné ciele  v súlade s našim programom a  nadačnou listinou. Žiaľ pre administratívnu chybu nezverejnenia v obchodnom vestníku, použitie 2% z roku 2013 vo výške 3 937,91€, sa nám  nepodarilo pre tento rok riadne zaregistrovať ako príjemcu 2% .  Samozrejme použitie 2% za …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/2zdani/

mar 30 2016

Ruže pre príslušníčky levického práporu

59986_obr2

Medzinárodný deň žien 8. marca oslávili spolu so štyridsiatimi príslušníčkami 13. mechanizovaného práporu aj muži. Veliteľ levického útvaru podplukovník Dušan Michálek pri tejto príležitosti spolu s ďalšími príslušníkmi aj tento rok pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien profesionálnym vojačkám prekvapenie v podobe spoločného posedenia pri slávnostnom obede. Predpoludnie venované vojačkám a zamestnankyniam zahájil veliteľ práporu príhovorom a …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/ruze-pre-prislusnicky-levickeho-praporu/

mar 30 2016

Prezentácia aj s pomocou nadácie

60333_obr1

Spolupráca 12. mechanizovaného práporu s Vojenskou podpornou nadáciou začala už v roku 2013 a pokračuje úspešne až do dnes. Dôkazom toho je množstvo zrealizovaných projektov, z ktorých je tým ostatným osadenie špeciálnych prezentačných bannerov vo vestibule budovy veliteľstva a štábu. Hlavným poslaním Vojenskej podpornej nadácie je pomáhať vojakom a ich rodinným príslušníkom, ako aj napomáhať rôznym aktivitám súvisiacim s vojenským životom, ktoré …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/prezentacia-aj-s-pomocou-nadacie/

mar 08 2016

Nezabúdame na ženy

59908_obr

Medzinárodný deň žien pripadajúci každoročne na 8. marca je medzinárodne uznávaný sviatok k výročiu štrajku newyorkských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Na tento krásny sviatok nezabudli ani na 12. mechanizovanom prápore a profesionálne vojačky a zamestnankyne si uctili červenými ružami a slávnostným obedom. Náčelník štábu major Jozef Csáky poďakoval ženám za …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/nezabudame-na-zeny/

mar 08 2016

9. ročník hokejového turnaja o putovný pohár veliteľa 1. mb

59840_obr

Tradičný hokejový turnaj o putovný pohár veliteľa 1. mechanizovanej brigády organizoval tento rok 12. mechanizovaný prápor v nitrianskej hokejovej hale. V rámci už 9. ročníka organizovania tohto turnaja sa v dňoch 3. a 4. marca postavilo na ľad päť mužstiev z podriadenosti 12. mechanizovaný prápor Nitra, 13. mechanizovaný prápor Levice, prápor RCHBO Rožňava, Taktické krídlo Sliač a Úrad hlavného lekára Ružomberok. Športové …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/9-rocnik-hokejoveho-turnaja-o-putovny-pohar-velitela-1-mb/

mar 02 2016

Športovanie, spolupatričnosť a Vojenská podporná nadácia

59557_obr

Zamestnanci a rodinní príslušníci Úradu hlavného lekára Ružomberok zorganizovali vo februári na hokejovom štadióne Liptovskom Mikuláši športové podujatie, pričom na prenájmom ľadovej plochy využili financie z fondu Vojenskej podpornej nadácie. Voľné korčuľovanie spojené so súťažami malo za cieľ o. i. podporiť spolupatričnosť vojakov a zamestnancov Úradu hlavného lekára, ako aj ich rodinných príslušníkov, a  bolo aj pozitívnou verejnou prezentáciou …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/propagacia-os-sr/

mar 02 2016

Spolupráca s vojenskou podpornou nadáciou

index

Spolupráca medzi Základňou mobilných KIS v Ružomberku a Vojenskou podpornou  nadáciou  pokračovala aj v roku 2015. Finančné prostriedky boli využité na úpravu prostredia ružomberských kasární, vybudovanie prekážkovej dráhy  a športovísk, ale i na doplnenie športového vybavenia a materiálu. Útvarová komisia, po zvážení podnetov od profesionálnych vojakov, celkovo rozdelila sumu 900 eur. Uvedené finančné prostriedky boli …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/spolupraca-s-vojenskou-podpornou/

jan 23 2016

TRX aréna v Prešove vznikla aj vďaka Vojenskej podpornej

IMG_1220

Vo vrtuľníkovom krídle v Prešove dali 20. januára do užívania TRX arénu s 10 stanovišťami vybavenými moderným posilňovacím telocvičným náradím. Bude slúžiť predovšetkým na budovanie pevného telesného jadra (vnútorné stabilizačné svaly chrbtice), sily, kondície a prispievať tak k znižovaniu nepriaznivých fyzických účinkov, ktorým je organizmus personálu vystavený počas letu. TRX aréna vznikla aj vďaka prostriedkom …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/trx-arena-v-presove-vznikla-aj-vdaka-vojenskej-podpornej/

jan 01 2016

Mikuláš v kasárňach

58653_obr

Tak ako bolo zvykom po minulé roky, aj tento rok zavítal svätý Mikuláš do kasární kpt. Nálepku v Trebišove. Tento rok to bolo už dva dni pred jeho sviatkom. V piatok 4.12.2015 privítalo 44 detí s ich rodičmi či starými rodičmi nielen Mikuláša ale aj jeho pomocníkov, ktorými boli študenti z Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Tí …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/mikulas-v-kasarnach/

jan 01 2016

Mikuláš navštívil Dukelské kasárne

58689_obr

V pondelok podvečer po druhej adventnej nedeli sa na pôde Dukelských kasární v stretli rodiny príslušníkov práporu so svojimi detičkami, aby spolu strávili čas trochu netradične a privítali spolu Mikuláša. V úvode stretnutia bol na levickom prápore pre návštevníkov pripravený bohatý program, kde mohli deti i rodičia prejaviť svoje kreatívne myslenie a vyskúšať tvorivé zručnosti pri výrobe vianočných venčekov, …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.vojenskanadacia.sk/mikulas-navstivil-dukelske-kasarne/

Staršie «